[Rozmiar: 13289 bajtów]
Flora polskich jezior
Rośliny ziemnowodne


[Rozmiar: 156483 bajtów]
Sitowie spotykamy na mokrych łąkach, pospolicie porasta brzegi akwenów.


[Rozmiar: 156483 bajtów]
Szalej jadowity występuje głównie na moczarach, bagnistych brzegach stawów, jezior, mulistych rowach i torfowiskach.
To roślina trująca.[Rozmiar: 156483 bajtów]
Mozga trzcinowa to gatunek pospolity na terenie Polski. Występuje na żyznych rozlewiskach.


[Rozmiar: 156483 bajtów]
Turzyca pospolita porasta torfowiska i podmokłe łąki.


[Rozmiar: 156483 bajtów]
Wierzbówkę błotną można spotkać na południu nad brzegami rzek, porasta żwirowiska.


[Rozmiar: 156483 bajtów]
Skrzyp błotny to bardzo pospolita roślina pasa ziemnowodnego, występuje na bagnach i wśród szuwarów.